Administrativ praksis

Halsnæs Kommune fastsætter via spildevandsplanen en række administrative procedurer.

Dette afsnit omfatter:

  • Prinipper for kloakering
  • Serviceniveau for forsyningens afløbssystem
  • Dimensioneringspraksis for forsyningen
  • Retningslinjer for forsyningens overtagelse af privat udført kloakanlæg
  • Retningslinjer for fortætning i byer
  • Håndtering af regnvand på egen grund
  • Håndtering af vejvand
  • Udtræden af Halsnæs Forsyning A/S
  • Offentlige, private og fællesprivate kloakker
  • Ændringer og berigtigelser af spildevandsplanens indhold