Borgmesterens forord

Med denne spildevandsplan tager Byrådet beslutninger, der gavner miljøet og i særdeleshed vandmiljøet. Halsnæs Kommune kendetegnes ved en meget lang kyststrækning og samtidig er Halsnæs Kommune blandt de kommuner i Danmark, der har flest sommerhuse. Det er derfor naturligt for Halsnæs Kommune at have stort fokus på hav og fjorde.


Vi tager med spildevandsplanen ansvar for at sikre hav og fjorde. Vi tager også ansvar for, at de vandløb og de søer der ligger i vores kommune, er så rene og indbydende som muligt. Vi lægger op til kloakering af samlet mere end 2300 sommerhuse henholdsvis langs Roskilde Fjord og et område i Liseleje.


Spildevandsplanen skal også understøtte en bæredygtig udvikling på indbygger- og erhvervssiden. Vi skal derfor sikre, at den udvikling som kommunen undergår i de kommende år, understøttes af en tilsvarende udbygning af kloakker og renseanlæg. Som noget relativt nyt, skal udviklingen også sikre en robusthed overfor de forandringer, som er på vej i form af øget nedbør og stigende havvandsstand.


Med denne spildevandsplan tænker vi langsigtet og kan være stolte over vores indsats for miljøet.

Steffen Jensen