Tømningsordning

Private spildevandsanlæg etableres typisk med forskellige typer af bundfældningstanke, hvor fast stof udfældes inden afledning af det rensede spildevand. Halsnæs Kommune har i sit Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke gjort det obligatorisk at være medlem af ordningen, som administreres af Halsnæs Forsyning.

Bundfældningstanke bliver ordinært tømt en gang om året ved helårsbeboelse og en gang hvert andet år ved sommerhuse og fritidshuse.

Sommerhuse der anvendes som helårshuse, behandles som helårsbeboelse.