Indsatser i planperioden

Indsatserne for forbedret rensning i det åbne land, kan inddeles i to hovedspor:

  • Påbud om forbedret rensning i det åbne land som følge af renseklasser udpeget i statens vandområdeplaner
  • Kloakering af ejendomme i det åbne land, herunder sommerhuskloakeringerne langs Roskilde Fjord og Maglemosegrøften.

Derudover udpeger kommunen i spildevandsplanen ikke nye områder med kommende bebyggelser, hvor husspildevandet skal håndteres ved private løsninger.