Nye kloakeringer

Spildevandsplan 2022-2032 fastlægger omfattende indsatser i forhold til nye kloakeringer.

I alt er der i planperioden planer om kloakering af 23 oplande, hvoraf kloakeringen af eksisterende sommerhusområder langs Roskilde Fjord og omkring Maglemosegrøften ved Liseleje udgør fem oplande.

I det følgende beskrives baggrunden og processen i planperioden for kloakering af sommerhusområderne, mens kloakering i forbindelse med kommune- og lokalplaner for helårsbeboelse og erhverv opridses kort.

Statisk kort