Rammer og lovgivning

Spildevandsplanen forholder sig direkte og indirekte til en række af kommunens øvrige planlægning.

Dette afsnit omfatter:

  • Lovgrundlaget for spildevandsplanen
  • Kommunens og forsyningens roller
  • Forhold til kommunens øvrige planlægning
  • Statens vandområdeplaner
  • Øvrige love og bekendtgørelse