Indsatser i planperioden

Halsnæs Kommune er forpligtiget til at foretage indsatser fastlagt i statens vandområdeplaner. Spildevandsplan 2022-2032 har indarbejdet gældende målsætninger og indsatser i kommunens håndtering af spildevand i det åbne land, nykloakeringer og overløb.

Når de kommende vandområdeplaner 2021-2027 offentliggøres, vil kommunen om nødvendigt indarbejde tiltag på spildevand gennem tillæg til spildevandsplanen.