Status og indsatser i kloakerede områder

Det offentlige og private afløbssystem i Halsnæs Kommune består af et omfangsgribende og kompliceret system af kloakker, renseanlæg, pumpestationer, brønde og bassiner, som alle kræver løbende vedligeholdelse og tilpasninger.

I dette afsnit beskrives status og tiltag for afløbssystemet.

Statisk kort