Helårsoplande og erhvervsområder

I planperioden planlægges kloakering af en del nye kloakoplande, der i dag er ubebyggede og som er udlagt som følge af enten en lokalplan eller en kommuneplanramme. Tidspunktet for de kommende kloakeringer af områderne afhænger af, hvornår de bebygges.

Spildvandsplanens kloakoplande er tilpasset Planstrategien 2018 og alle nye by og erhvervsområder, hvor bebyggelse i planperioden vurderes sandsynligt, er medtaget og udlagt til kloakering.

Nye oplande der kloakeres og som ikke var medtaget i den tidligere spildevandsplan omfatter HU24, HU23, FV66, ØL14, ØL17 og ØL18.

Nye oplande, der kloakeres og som er overført fra den tidligere spildevandsplan, omfatter KR18, MB04, UL02, HU22, HU25, HH02, FV43, EL01, ØL12, ØL19 og SK01.

Endelig er der også planlagt et privat spildevandslaug i den nye bydel, Hvideland, ved Torup (opland TO01).

Kloakeringen af FV43 og EL01 er påbegyndt, men ikke afsluttet inden ikrafttrædelse af denne plan. At de resterende oplande videreføres skyldes primært, at de er tilknyttet områder, der endnu ikke er bebygget, men er underlagt enten en lokalplan eller en kommuneplanramme.