Spildevandsplanens vedtagelse og gennemførelse

Spildevandsplan 2022-2032 er udarbejdet af Halsnæs Kommune i samarbejde med Halsnæs Forsyning.

Spildevandsplanen er en rammeplan for de kommende 10 års arbejde med spildevandsplanlægning og -håndtering i Halsnæs Kommune. I planperioden vil spildevandsplanen blive suppleret med projekttillæg med konkrete projekter til igangsættelse. Dette sikrer fleksibilitet og aktualitet i Halsnæs Kommunes spildevandsplanlægning.

Forslag til Spildevandsplan 2022-2032 er sendt i høring af Byrådet ved byrådsmødet d. 16. september 2021 og har været i høring indtil 31. december 2021. I høringsperioden blev der indgivet 45 høringssvar, heraf 33 fra private borgere.

Forslaget blev endelig vedtaget af Byrådet den 28. april 2022.

Spildevandsplanen erstatter spildevandsplan 2011-2021, samt tillæg nr. 1-7 til Spildevandsplan 2011-2021 i det omfang, der ikke er henvist specifikt til disse.

I det omfang der i planperioden opstår behov for ændringer af spildevandsplanen eller indførelse af nye projekter, som kræver politisk behandling, skal byrådet, efter de samme regler som for vedtagelse af en spildevandsplan, vedtage et tillæg til spildevandsplanen.

Reglerne for vedtagelse af spildevandsplanen fremgår af kapitel 4 i Spildevandsbekendtgørelsen.

Se i øvrigt afsnit om Ændringer og berigtigelser vedr. redaktionelle ændringer af spildevandsplanen.