Renseanlæg

Halsnæs Forsyning råder over to renseanlæg i Halsnæs kommune; Melby Renseanlæg og St. Havelse Renseanlæg.

Halsnæs Forsyning står for drift og administration af anlæggene og er ansvarlig for rensning af det spildevand, som ledes til anlæggene. Melbys renseanlæg er det største anlæg i kommunen, da det håndterer knap 99% af det spildevand, der ledes til renseanlæg.

I Spildevandsplan 2011-2021 fremgik, at ”St. Havelse Renseanlæg afskæres til Kregme, idet der etableres et passende udligningsbassin”. Baggrunden for dette var, at anlægget, ifølge planen, ikke kunne overholde kravene til udledning.

Forsyningen har ved den efterfølgende servicering af drift af anlægget ikke konstateret overskridelser med undtagelse af få, kortvarige hændelser. Grundlaget for den tidligere beslutning var således ændret, og beslutningen blev derfor udskudt. I forbindelse med projekteringen af sommerhuskloakering, vil en nedlæggelse af St. Havelse renseanlæg igen blive analyseret og evt. blive inddraget i kloakeringsprojektet.

 

Renseanlæg Kapacitet Belastning 2020 Type Recipient Bemærkning
Melby 41.600 PE 31.500 PE MBNDK Kattegat Udbygges evt.
St. Havelse 150 PE 120 PE MB

Havelse Å

Roskilde Fjord

Nedlægges evt.

 

Foruden Melby og St. Havelse renseanlæg, er der to private renseanlæg i kommunen. Anlæggene drives og administreres af henholdsvis Quality Pellets og Økosamfundet Dyssekilde.

Quallity Pellets har udløb i Lyngby Å, mens det rensede spildevand fra anlægget i Økosamfundet Dyssekilde fordampes og nedsives og har derfor ikke en udledning.

Med byudvidelsen i Torup med den nye bydel Hvideland, er der i spildevandsplanen lagt op til, at denne bydel forsynes af eget renseanlæg. Anlægget forventes etableret som et beplantet fileranlæg med slammineralisering og dimensioneres til 180 PE.

 

Renseanlæg Kapacitet Belastning Type Recipient Bemærkning
Quality Pellets 50 PE 50 PE M+B Lyngby Å Godkendelse er oprindeligt givet til Dan Extruder ApS
Økosamfundet Dyssekilde 233 PE 222 PE Pileanlæg 173 PE. Beplantet filteranlæg 60 PE Spildevandet fordampes eller opsuges af pil  
Hvideland 180 PE Planlagt anlæg Beplantet filteranlæg med slammineralisering Nedsivning Planlagt anlæg