Kolonihaver

Der er tre kolonihaveforeninger i Halsnæs Kommune.

  • OF Lynæs
  • OF Torup
  • Møllehaverne i Brederød

Haveforeningerne OF Lynæs og Torup har ikke plads til etablering af nedsivningsanlæg og der kan derfor kun etableres samletanke, som skal overholde de krav som fremgår af spildevandsbekendtgørelsens kapitel 17. Ved etablering af samletank skal der ansøges om kommunal tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19.

Møllehaverne i Brederød har ifølge deres deklaration ikke mulighed for at etablere samletanke, og skal derfor bruge toilet og vaske faciliteter i fælleshuset, som er kloakeret. Møllehavernes lodder er generelt små og formet så der ikke kan leves op til fastsatte afstandskrav. Derudover er brandveje og stier i området ikke egnet til kontinuerlig kørsel med tunge køretøjer som slamsugere.